YMSOS3 - STUDIA OBČANSKÉHO SEKTORU prezenční 2014

Studijní program

Humanitní studia

Studijní obor

Studia občanského sektoru

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Obhajoba diplomové práce
  2. Sociologická a politologická teorie pro občanský sektor (1. státní zkouška)
  3. Ekonomie a právo pro občanský sektor (2. státní zkouška)

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

TODO...

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMN02DSIDiplomní seminář I.0/10 [HS]4KZ1
ZYMN02PSLIDiplomní seminář I.0/2KZ
ZYMN025Diplomní seminář I. (kombinovaná forma)0/4 [HS]KZ
ZYMN22DSIDiplomní seminář I. (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
YMN01FADFilantropie a dobrovolnictví2/04Zk1
ZYMN11FADFilantropie a dobrovolnictví (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
YMN01FOSFinancování organizací občanského sektoru2/25Zk1
ZYMN032Veřejná ekonomika (kombinovaná forma)4/0 [HS]Zk
ZYMN06PPZIVeřejná ekonomika2/0Zk
ZYMN11FOSFinancování organizací občanského sektoru (kombinovaná forma)8/2 [HS]Zk
YMN01MEVIMetody empirického výzkumu občanského sektoru I.0/23KZ1
ZYMN020Metody empirického výzkumu občanského sektoru I. - seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN11MEVIMetody empirického výzkumu občanského sektoru I. (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN22PSLIMetody empirického výzkumu občanského sektoru I. - seminář0/2KZ
YMN02OTOrganizační teorie pro studia organizací občanského sektoru2/25Zk1
ZYMN05PPZISociologie organizace pro občanský sektor2/0Zk
ZYMN096Sociologie organizace pro občanský sektor (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
ZYMN22OTOrganizační teorie pro studia organizací občanského sektoru (kombinovaná forma)8/2 [HS]Zk
YMN01OOSOrganizovaná občanská společnost v ČR0/22Z1
ZYMN03PCZICvičení k praxi v občanském sektoru0/2KZ
ZYMN044Cvičení k praxi v občanském sektoru (kombinovaná forma)0/4 [HS]KZ
ZYMN11OOSOrganizovaná občanská společnost v ČR (kombinovaná forma)0/8 [HS]Z
YMN02PTIPráce v týmu a praxe v organizacích občanské společnosti I.0/32 [HS]3KZ1
ZYMN012Praxe v občanském sektoru I. (kombinovaná forma)0/4 [HS]Z
ZYMN03PCLIPraxe v občanském sektoru I.0/2Z
ZYMN22PTIPráce v týmu a praxe v organizacích občanské společnosti I. (kombinovaná forma)0/28 [HS]KZ
YMN02SMSociální marketing0/23KZ1
ZYMN018Sociální marketing - seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN09PSLISociální marketing - seminář0/2KZ
ZYMN22SMSociální marketing (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
YMN02STKSoučasné teorie a koncepty ve výzkumu občanské společnosti2/26Zk1
ZYMN05PPLIObčanská společnost, občanství a demokracie2/0Zk
ZYMN097Občanská společnost, občanství a demokracie - kombinovaná forma8/0 [HS]Zk
ZYMN22STKSoučasné teorie a koncepty ve výzkumu občanské společnosti (kombinovaná forma)8/2 [HS]Zk
YMN01TOSITeorie občanské společnosti2/26Zk1
ZYMN027Teorie občanské společnosti I. (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
ZYMN04PPZITeorie občanské společnosti I.2/0Zk
ZYMN11TOSITeorie občanské společnosti (kombinovaná forma)8/2 [HS]Zk
YMN02TOSIITeorie občanské společnosti - seminář0/23KZ1
PYMN01TOSITeorie občanské společnosti2/2Zk
ZYMN019Teorie občanské společnosti II. seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN04PPLITeorie občanské společnosti II. - seminář0/2KZ
ZYMN22TOSIITeorie občanské společnosti - seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
YMN01VPVeřejná politika2/04Zk1
ZYMN030Veřejná politika (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
ZYMN11VPVeřejná politika (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
ZYMN27PPZXVeřejná politika2/0Zk
YMN03DSIIDiplomní seminář II.0/4 [HS]6Z2
PYMN02DSIDiplomní seminář I.0/10 [HS]KZ
ZYMN016Diplomní seminář II. (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN02PSZIDiplomní seminář II.0/2KZ
ZYMN33DSIIDiplomní seminář II. (kombinovaná forma)0/6 [HS]Z
YMN04DSIIIDiplomní seminář III.0/8 [HS]12Z2
PYMN03DSIIDiplomní seminář II.0/4 [HS]Z
ZYMN02PCLIDiplomní seminář III.0/2KZ
ZYMN024Diplomní seminář III. (kombinovaná forma)0/4 [HS]KZ
ZYMN44DSIIIDiplomní seminář III. (kombinovaná forma)0/8 [HS]Z
YMN03MEVIIMetody empirického výzkumu občanského sektoru II.0/24KZ2
PYMN01MEVIMetody empirického výzkumu občanského sektoru I.0/2KZ
ZYMN042Metody empirického výzkumu občanského sektoru II. - seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN22PSZIMetody empirického výzkumu občanského sektoru II. - seminář0/2KZ
ZYMN33MEVIIMetody empirického výzkumu občanského sektoru II. (kombinovaná forma)0/12 [HS]KZ
YMN04PMProjektový management0/23KZ2
ZYMN023Projektový management - seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN13PSZIProjektový management - seminář0/2KZ
ZYMN44PMProjektový management (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
YMN03PTIIPráce v týmu a praxe v organizacích občanské společnosti II.0/69 [HS]3KZ2
ZYMN050Praxe v občanském sektoru II.0/2Z
ZYMN053Praxe v občanském sektoru II. (kombinovaná forma)0/4 [HS]Z
ZYMN33PTIIPráce v týmu a praxe v organizacích občanské společnosti II. (kombinovaná forma)0/65 [HS]KZ
YMN04PTIIIPráce v týmu a praxe v organizacích občanské společnosti III.0/42 [HS]4KZ2
ZYMN051Praxe v občanském sektoru III.0/2KZ
ZYMN054Praxe v občanském sektoru III. (kombinovaná forma)0/4 [HS]KZ
ZYMN44PTIIIPráce v týmu a praxe v organizacích občanské společnosti III. (kombinovaná forma)0/38 [HS]KZ
YMN03PRIPrávní rámec občanského sektoru2/04Zk2
ZYMN001Právní rámec občanského sektoru2/0Zk
ZYMN035Právní rámec občanského sektoru (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
ZYMN33PRIPrávní rámec občanského sektoru (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
YMN04PRIIPrávní rámec občanského sektoru - seminář0/45KZ2
PYMN03PRIPrávní rámec občanského sektoru2/0Zk
ZYMN021Právní rámec občanského sektoru - seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN08PSLIPrávní rámec občanského sektoru - seminář0/2KZ
ZYMN44PRIIPrávní rámec občanského sektoru - seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
YMN03SESPSociální ekonomika a sociální podnikání2/26Zk2
ZYMN013Sociální ekonomika (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
ZYMN06PPLISociální ekonomika2/0Zk
ZYMN33SESPSociální ekonomika a sociální podnikání (kombinovaná forma)8/2 [HS]Zk
YMN03VSRPVeřejná správa a regionální politika2/04Zk2
ZYMN034Reforma veřejné správy v ČR - seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN076Regionální ekonomika0/2KZ
ZYMN26PSZIReforma veřejné správy v ČR - seminář0/2KZ
ZYMN29PPZIRegionální ekonomika (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN33VSRPVeřejná správa a regionální politika (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
YMN03UÚčetnictví pro občanský sektor0/23KZ2
ZYMN040Účetnictví a daňové předpisy pro občanský sektor - seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN33UÚčetnictví pro občanský sektor (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN84P4S0Účetnictví a daňové předpisy pro občanský sektor - seminář0/2KZ

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 102

Povinně volitelné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMN0OSEUObčanská společnost v EU a v mezinárodních organizacích0/23Z0
ZYMN00OSEUObčanská společnost v EU a v mezinárodních organizacích (kombinovaná forma)0/8 [HS]Z
YMN0DOISDemokratické občanství a interkulturní senzitivita0/23Z0
ZYMN00DOISDemokratické občanství a interkulturní senzitivita (kombinovaná forma)0/8 [HS]Z
YMN0HHRHistory of Human Rights in International Relations0/23Z0
ZYMN00HHRHistory of Human Rights in International Relations (Distance Learning)0/8 [HS]Z
ZYMN058The History of Human Rights0/8 [HS]KZ
ZYMN080History of Human Rights in International Relations0/2Z
ZYMN091History of Human Rights in International Relations (Distance Study)0/8 [HS]Z
ZYMN092History of Human Rights in International Relations2/0KZ
ZYMN093History of Human Rights in International Relations (Distance study)8/0 [HS]KZ
YMN0VOSVzdělávání v občanském sektoru; teorie a praxe0/23Z0
ZYMN00VOSVzdělávání v občanském sektoru; teorie a praxe (kombinovaná forma)0/8 [HS]Z

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 6

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Sociologická a politologická teorie pro občanský sektor (1. státní zkouška)

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMN01FADFilantropie a dobrovolnictví2/04Zk1
ZYMN11FADFilantropie a dobrovolnictví (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
YMN02STKSoučasné teorie a koncepty ve výzkumu občanské společnosti2/26Zk1
ZYMN05PPLIObčanská společnost, občanství a demokracie2/0Zk
ZYMN097Občanská společnost, občanství a demokracie - kombinovaná forma8/0 [HS]Zk
ZYMN22STKSoučasné teorie a koncepty ve výzkumu občanské společnosti (kombinovaná forma)8/2 [HS]Zk
YMN01TOSITeorie občanské společnosti2/26Zk1
ZYMN027Teorie občanské společnosti I. (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
ZYMN04PPZITeorie občanské společnosti I.2/0Zk
ZYMN11TOSITeorie občanské společnosti (kombinovaná forma)8/2 [HS]Zk
YMN02TOSIITeorie občanské společnosti - seminář0/23KZ1
PYMN01TOSITeorie občanské společnosti2/2Zk
ZYMN019Teorie občanské společnosti II. seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN04PPLITeorie občanské společnosti II. - seminář0/2KZ
ZYMN22TOSIITeorie občanské společnosti - seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
YMN01VPVeřejná politika2/04Zk1
ZYMN030Veřejná politika (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
ZYMN11VPVeřejná politika (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
ZYMN27PPZXVeřejná politika2/0Zk

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 23

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Ekonomie a právo pro občanský sektor (2. státní zkouška)

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMN01FOSFinancování organizací občanského sektoru2/25Zk1
ZYMN032Veřejná ekonomika (kombinovaná forma)4/0 [HS]Zk
ZYMN06PPZIVeřejná ekonomika2/0Zk
ZYMN11FOSFinancování organizací občanského sektoru (kombinovaná forma)8/2 [HS]Zk
YMN02SMSociální marketing0/23KZ1
ZYMN018Sociální marketing - seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN09PSLISociální marketing - seminář0/2KZ
ZYMN22SMSociální marketing (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
YMN03PRIPrávní rámec občanského sektoru2/04Zk2
ZYMN001Právní rámec občanského sektoru2/0Zk
ZYMN035Právní rámec občanského sektoru (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
ZYMN33PRIPrávní rámec občanského sektoru (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
YMN04PRIIPrávní rámec občanského sektoru - seminář0/45KZ2
PYMN03PRIPrávní rámec občanského sektoru2/0Zk
ZYMN021Právní rámec občanského sektoru - seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN08PSLIPrávní rámec občanského sektoru - seminář0/2KZ
ZYMN44PRIIPrávní rámec občanského sektoru - seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
YMN03SESPSociální ekonomika a sociální podnikání2/26Zk2
ZYMN013Sociální ekonomika (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk
ZYMN06PPLISociální ekonomika2/0Zk
ZYMN33SESPSociální ekonomika a sociální podnikání (kombinovaná forma)8/2 [HS]Zk
YMN03VSRPVeřejná správa a regionální politika2/04Zk2
ZYMN034Reforma veřejné správy v ČR - seminář (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN076Regionální ekonomika0/2KZ
ZYMN26PSZIReforma veřejné správy v ČR - seminář0/2KZ
ZYMN29PPZIRegionální ekonomika (kombinovaná forma)0/8 [HS]KZ
ZYMN33VSRPVeřejná správa a regionální politika (kombinovaná forma)8/0 [HS]Zk

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 27

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)