YMGSP2014 - GENDEROVÁ STUDIA prezenční 2014

Studijní obor

Genderová studia

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Obhajoba diplomové práce
  2. Feministické teorie, metody a aplikovaný výzkum

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMG112Diplomní seminář I.0/23Zk1
YMG110Feministická kulturní studia2/28Zk1
ZYMG64PPZIFeministická kulturní studia (pro kombinované studium)5/0 [HS]Zk
YMG107Historie feministických teorií2/28Zk1
ZYMG04PEG0Feministické teorie I0/0KZ
ZYMG04PPZIFeministické teorie I0/0KZ
ZYMG45PPZIFeministické teorie2/0Zk
ZYMG54PPZIFeministické teorie (pro kombinované studium)5/0 [HS]Zk
YMG108Metodologické přístupy v genderových studiích2/28Zk1
ZYMG08PEG0Metodologické přístupy v genderových studiích0/0KZ
ZYMG08PPZIMetodologické přístupy v genderových studiích2/0Zk
ZYMG98PPZIMetodologické přístupy v genderových studiích (pro kombinované studium)5/0 [HS]Zk
YMG111Politiky identity a konstrukce sexuality2/28Zk1
ZYMG13PPZIGender, sexualita a politika identity2/0Zk
ZYMG83PPZIGender, sexualita a politika identity (pro kombinované studium)5/0 [HS]Zk
YMG109Stylistika, argumentace a literární teorie2/28Zk1
ZYMG07PPZIStylistika, argumentace a literární teorie2/0Zk
ZYMG97PPZIStylistika, argumentace a literární teorie (pro kombinované studium)5/0 [HS]Zk
YMG113Diplomní seminář II.0/25Zk2
YMG114Diplomní seminář III.0/48Zk2

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 56

Povinně volitelné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMG115Transformace intimity jako součást modernizačních procesů5/5 [HS]6Zk0
ZYMG02PEG0Transformace intimity jako součást modernizačních procesů0/0KZ
YMG116Paměť a rod: orální historie v genderovém výzkumu5/5 [HS]6Zk0
PYMG08PPZIMetodologické přístupy v genderových studiích2/0Zk
PYMG32VPZIFeministická etika5/0 [HS]Zk
PYMG45PPZIFeministické teorie2/0Zk
YMG117Feministická etika5/5 [HS]8Zk0
YMG118Základní pojmy sociální filozofie a filozofie dějin5/5 [HS]6Zk0
YMG119Metody prosazování genderové rovnosti2/28Zk0
YMG120Gender and Sexuality in Totalitarian Regimes2/28Zk0
YMG121Rasa a reprodukce2/28Zk0
YMG122Gender a náboženství2/28Zk0
YMG123Postkoloniální studia z hlediska genderové analýzy2/28Zk0
YMG124Biopolitické občanství v kontextu kontextu neoliberálních politik2/28Zk0
YMG125Disability Studies v globální perspektivě2/28Zk0
YMG126Gender v období komunismu a transformace2/28Zk0
YMG127Feministická politická filozofia2/28Zk0
YMG128Práca v dobe kapitalizmu2/28Zk0
YMG129Reflexe genderu v migraci0/24KZ0
YMG130Kritická mužská studia2/26Zk0
YMG131Gender a školství5/5 [HS]8Zk0
YMG132Gender and the Body5/5 [HS]8Zk0
YMG133Konstrukce výzkumných projektů5/5 [HS]8Zk0
YMG134Gender a prostor2/28Zk0
YMG135Gender, Nature, Culture5/5 [HS]8Zk0
YMG136Feminist Epistemologies and Science Studies5/58Zk0
YMG137Interview - technika a analýza hovoreného slova0/24Zk0
YMG142Ženy, muži a právo v praxi2/28Zk0
YMG143Feministické interpretácie Antigony2/28Zk0
YMG144Psychologie genderu2/24Zk0
YMG145Feminism and the Environmental Movements2/28Zk0

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 52

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z plánu)