YMOHSD13 - ORÁLNÍ HISTORIE - SOUDOBÉ DĚJINY 2013 prez

Fakulta

Fakulta humanitních studií

Typ studijního programu

navazující magisterské

Forma

prezenční

Studijní program

Humanitní studia

Studijní obor

Orální historie - Soudobé dějiny

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Obhajoba diplomové práce
  2. Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin
  3. Soudobé dějiny v českém a mezinárodním kontextu

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMO017Analýza a interpretace narativních pramenů1/13Zk1
YMO007Diplomový seminář I.0/22Z1
YMO028Historiografie a metodologie historické vědy2/03Z1
NZYMA21PPZIHistoriografie a metodologie historické vědy I.2/0Zk
YMO010Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968)2/04Zk1
YMO013Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - seminář0/22Z1
YMO011Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989)2/04Zk1
PYMO010Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968)2/0Zk
PYMO013Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - seminář0/2Z
YMO014Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989) - seminář0/22Z1
PYMO010Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968)2/0Zk
PYMO013Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - seminář0/2Z
YMO036Kvalitativní výzkum v orální historii2/03KZ1
YMO004Orální historie a metodologie studia soudobých dějin0/010Zk1
PYMO016Orální historie ve výzkumu soudobých dějin2/0Zk
PYMO017Analýza a interpretace narativních pramenů1/1Zk
PYMO019Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika)2/0Zk
PYMO028Historiografie a metodologie historické vědy2/0Z
YMO016Orální historie ve výzkumu soudobých dějin2/03Zk1
YMO019Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika)2/03Zk1
YMO008Diplomový seminář II.0/22Z2
PYMO007Diplomový seminář I.0/2Z
YMO009Diplomový seminář III.0/22Z2
PYMO007Diplomový seminář I.0/2Z
PYMO008Diplomový seminář II.0/2Z
YMO005Interdisciplinární studium soudobých dějin - české a světové dějiny (1945 - současnost)0/010Zk2
PYMO010Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968)2/0Zk
PYMO011Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989)2/0Zk
PYMO013Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - seminář0/2Z
PYMO014Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989) - seminář0/2Z
YMO012Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (č. a sv. dějiny, tranzice)2/04Zk2
PYMO010Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968)2/0Zk
PYMO011Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989)2/0Zk
PYMO013Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - seminář0/2Z
PYMO014Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989) - seminář0/2Z
YMO015Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (č. a sv. dějiny, tranzice) - seminář0/22Z2
PYMO010Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968)2/0Zk
PYMO011Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989)2/0Zk
PYMO013Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - seminář0/2Z
PYMO014Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989) - seminář0/2Z
YMO006Příprava diplomové práce0/024Z2
YMO0203Terénní praxe0/3 [DS]10Z2
PYMO016Orální historie ve výzkumu soudobých dějin2/0Zk

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 93

Povinně volitelné předměty

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 15

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)