YMOAF13 - OBECNÁ ANTROPOLOGIE - sociální a kulturní/filosofická 2013

Studijní program

Humanitní studia

Studijní obor

Obecná antropologie - Integrální studium člověka

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Obhajoba diplomové práce
  2. Filosofická antropologie
  3. Teorie a metody sociokulturní a lingvistické antropologie

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

TODO...

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMA035Diplomní seminář pro filozofickou antropologii2/05KZ0
ZYMA16VSLIDiplomní seminář-obecná antropologie0/0KZ
ZYMA24VCLIDiplomní seminář III.0/0KZ
ZYMA24VCZIDiplomní seminář I.0/2KZ
ZYMA25VCLIDiplomní seminář IV.0/0KZ
ZYMA26VCLIDiplomní seminář II.0/0KZ
YMA034Diplomní seminář pro historickou antropologii0/25KZ0
ZYMA16VSLIDiplomní seminář-obecná antropologie0/0KZ
ZYMA24VCLIDiplomní seminář III.0/0KZ
ZYMA24VCZIDiplomní seminář I.0/2KZ
ZYMA25VCLIDiplomní seminář IV.0/0KZ
ZYMA26VCLIDiplomní seminář II.0/0KZ
YMA004Diplomní seminář pro sociální a kulturní antropologii0/25KZ0
ZYMA16VSLIDiplomní seminář-obecná antropologie0/0KZ
ZYMA17VSZIDiplomní seminář ze sociální a kulturní antropologie0/0KZ
ZYMA24VCLIDiplomní seminář III.0/0KZ
ZYMA24VCZIDiplomní seminář I.0/2KZ
ZYMA25VCLIDiplomní seminář IV.0/0KZ
ZYMA26VCLIDiplomní seminář II.0/0KZ
YMA43PSZIEtologický seminář - diplomní seminář0/25KZ0
ZYMA16VSLIDiplomní seminář-obecná antropologie0/0KZ
ZYMA24VCLIDiplomní seminář III.0/0KZ
ZYMA24VCZIDiplomní seminář I.0/2KZ
ZYMA25VCLIDiplomní seminář IV.0/0KZ
ZYMA26VCLIDiplomní seminář II.0/0KZ
ZYYMA051Etologický seminář II. - diplomní seminář0/2KZ
YMA294Antropologický seminář0/26Zk1
YMAS200LIEtnografie: metoda a žánr2/06KZ1
ZYMAS100LIEtnografie: metoda a žánr I.2/0KZ
YMA61PSZIHistorie filosofické antropologie I.0/26Zk1
KYMA60PSZIMetodický seminář k filozofické antropologii I.0/2Zk
ZYMAY6PSZISeminář k historii filozofické antropologie I0/2KZ
ZYMA17PSA0Seminář k historii filozofické antropologie I0/0KZ
YMA61PSLIHistorie filosofické antropologie II.2/06Zk1
PYMA61PSZIHistorie filosofické antropologie I.0/2Zk
ZYMA16PSAISeminář k historii filozofické antropologie II0/0KZ
ZYMA16PSA0Seminář k historii filozofické antropologie II0/0KZ
ZYMA17PSAISeminář k historii filozofické antropologie II0/0KZ
YMA007Jazyk, kultura a společnost - Úvod do lingvistické antropologie2/06Zk1
PYMAS200LIEtnografie: metoda a žánr2/0KZ
YMA293Klíčové antropologické texty2/06Zk1
YMA01PSZIKlíčové texty pro sociální a kulturní antropologii0/26Zk2
PYMAS200LIEtnografie: metoda a žánr2/0KZ
PYMA007Jazyk, kultura a společnost - Úvod do lingvistické antropologie2/0Zk
YMA60PSZIMetodický seminář k filozofické antropologii I.0/26Zk2
NYMA13HEB0Latina I0/0KZ
NYMA21VPLIMoc, nemoc a psychosomatika2/0KZ
NYMA22PSZIHistorická antropologie I.2/0Zk
NYMA22VPZIDějiny pojmů a idejí2/0KZ
NYMA23VPZIOd okamžiku k věčnosti. Antropologie středověkých světů.0/0KZ
NYMA40PPZIEvoluční biologie2/0Zk
NYMA41VPZIAnalýza behaviorálních dat0/0KZ
NYMA42PSLIHistorická antropologie II.2/0Zk
NYMA43VPZIOd Plinia ke Goodallové0/0KZ
NYMA43VSZIČtení z významných biologických textů2/0KZ
NYMA46VB0ILetní etologická škola ČB2/0KZ
NYMA48VPZIZáklady primatologie2/0KZ
NYMA62VB0IČechy v raném středověku0/0KZ
NYMA65VE0IŽivotní cykly ve středověku a raném novověku0/0KZ
NYMA66VEB0Základy paleografie a archivnictví0/0KZ
NYMA66VE0IEvropská reformace0/0KZ
NYMA67VEB0Česká protireformace0/0KZ
NYMA69VEB0Dějiny umění I-středověk0/0KZ
PYMA61PSLIHistorie filosofické antropologie II.2/0Zk
PYMA61PSZIHistorie filosofické antropologie I.0/2Zk
ZYMAY7PSZIMetodický seminář k filozofické antropologii I0/2KZ
ZYMA18PSA0Metodický seminář k filozofické antropologii I0/0KZ

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 68

Povinně volitelné předměty

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 40

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Filosofická antropologie

Počet kreditů nutných pro konání: 24

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMA294Antropologický seminář0/26Zk1
YMA61PSZIHistorie filosofické antropologie I.0/26Zk1
KYMA60PSZIMetodický seminář k filozofické antropologii I.0/2Zk
ZYMAY6PSZISeminář k historii filozofické antropologie I0/2KZ
ZYMA17PSA0Seminář k historii filozofické antropologie I0/0KZ
YMA61PSLIHistorie filosofické antropologie II.2/06Zk1
PYMA61PSZIHistorie filosofické antropologie I.0/2Zk
ZYMA16PSAISeminář k historii filozofické antropologie II0/0KZ
ZYMA16PSA0Seminář k historii filozofické antropologie II0/0KZ
ZYMA17PSAISeminář k historii filozofické antropologie II0/0KZ
YMA293Klíčové antropologické texty2/06Zk1
YMA60PSZIMetodický seminář k filozofické antropologii I.0/26Zk2
NYMA13HEB0Latina I0/0KZ
NYMA21VPLIMoc, nemoc a psychosomatika2/0KZ
NYMA22PSZIHistorická antropologie I.2/0Zk
NYMA22VPZIDějiny pojmů a idejí2/0KZ
NYMA23VPZIOd okamžiku k věčnosti. Antropologie středověkých světů.0/0KZ
NYMA40PPZIEvoluční biologie2/0Zk
NYMA41VPZIAnalýza behaviorálních dat0/0KZ
NYMA42PSLIHistorická antropologie II.2/0Zk
NYMA43VPZIOd Plinia ke Goodallové0/0KZ
NYMA43VSZIČtení z významných biologických textů2/0KZ
NYMA46VB0ILetní etologická škola ČB2/0KZ
NYMA48VPZIZáklady primatologie2/0KZ
NYMA62VB0IČechy v raném středověku0/0KZ
NYMA65VE0IŽivotní cykly ve středověku a raném novověku0/0KZ
NYMA66VEB0Základy paleografie a archivnictví0/0KZ
NYMA66VE0IEvropská reformace0/0KZ
NYMA67VEB0Česká protireformace0/0KZ
NYMA69VEB0Dějiny umění I-středověk0/0KZ
PYMA61PSLIHistorie filosofické antropologie II.2/0Zk
PYMA61PSZIHistorie filosofické antropologie I.0/2Zk
ZYMAY7PSZIMetodický seminář k filozofické antropologii I0/2KZ
ZYMA18PSA0Metodický seminář k filozofické antropologii I0/0KZ

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 30

Jiná než poslední část státní závěrečné zkoušky

Teorie a metody sociokulturní a lingvistické antropologie

Počet kreditů nutných pro konání: 24

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMA294Antropologický seminář0/26Zk1
YMAS200LIEtnografie: metoda a žánr2/06KZ1
ZYMAS100LIEtnografie: metoda a žánr I.2/0KZ
YMA007Jazyk, kultura a společnost - Úvod do lingvistické antropologie2/06Zk1
PYMAS200LIEtnografie: metoda a žánr2/0KZ
YMA293Klíčové antropologické texty2/06Zk1
YMA01PSZIKlíčové texty pro sociální a kulturní antropologii0/26Zk2
PYMAS200LIEtnografie: metoda a žánr2/0KZ
PYMA007Jazyk, kultura a společnost - Úvod do lingvistické antropologie2/0Zk

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 30

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)