YMKHIS13 - HISTORICKÁ SOCIOLOGIE kombinovaní 2013

Studijní obor

Historická sociologie

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Teoretické koncepce historické sociologie
  2. Metody historickosociologického výzkumu a analýzy dat
  3. Specializační část státní závěrečné zkoušky
  4. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMH115Analýza kvantitativních dat I. (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z1
YMH137Analýza veřejného a politického diskurzu (kombinovaná forma)10/0 [HS]4Zk1
YMH135Design kvantitativního výzkumu I. (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z1
YMH140Design kvantitativního výzkumu II. (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z1
YMH105Ekonomický systém v historickosociologické perspektivě (kombinovaná forma)10/0 [HS]4Zk1
YMH109Formování národa v procesu evropské modernizace (kombinovaná forma)10/0 [HS]4Zk1
YMH108Grounded theory (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z1
YMH111Historická sociologie politiky (kombinovaná forma)10/0 [HS]4Zk1
YMH103Historická sociologie vědění, kultury a náboženství (kombinovaná forma)10/0 [HS]4Zk1
YMH101Historická srovnávací sociologie (kombinovaná forma)10/0 [HS]6Zk1
YMH136Individuální a kolektivní identity v historicko-sociologické perspektivě (kombinovaná forma)10/0 [HS]4Zk1
YMH113Každodennost v perspektivě historických sociálních věd (kombinovaná forma)10/0 [HS]4Zk1
YMH134Kvalitativní metodologie výzkumu – narativní metody a techniky (kombinovaná forma)10/0 [HS]4Zk1
YMH104Metodologie historických věd (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z1
YMH139Postupy a metody historické práce (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z1
YMH147Výzkumné praktikum Diskursivní analýza (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z1
PYMH134Kvalitativní metodologie výzkumu – narativní metody a techniky (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH133Věda a vědecké poznání z historicko-sociologické perspektivy (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z1
YMH102Četba k historické srovnávací sociologii (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z1
KYMH101Historická srovnávací sociologie (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH1211Analýza kvantitativních dat II. (kombinovaná forma)10/0 [HS]4Zk2
PYMH115Analýza kvantitativních dat I. (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
YMH020Diplomový seminář I.0/410Z2
YMH023Diplomový seminář II.0/410Z2
PYMH020Diplomový seminář I.0/4Z
YMH1222Kolektivní paměť a její výzkum (kombinovaná forma)10/0 [HS]4Zk2
YMH119Sociologická data a datové archivy (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z2
PYMH115Analýza kvantitativních dat I. (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
PYMH140Design kvantitativního výzkumu II. (kombinovaná forma)0/10 [HS]Z
YMH141Sociologie vývoje a transformace (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z2
YMH117Úvod do civilizacionistiky (kombinovaná forma)10/0 [HS]6Zk2
PYMH101Historická srovnávací sociologie (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH118Četba k úvodu do civilizacionistiky (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z2
KYMH117Úvod do civilizacionistiky (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 96

Povinně volitelné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMH127Sociologie her, sportu a volnočasových aktivit (kombinovaná forma)10/0 [HS]6Zk2
YMH142Seminář k modernizaci a modernizačním procesům (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z2
YMH143Prostoročasová mobilita v historicko-sociologické perspektivě (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z2
YMH144Teorie sociální změny (kombinovaná forma)10/0 [HS]6Zk2
ZYMH126Teorie sociální změny (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH145Sociologie konfliktu, války a terorismu (kombinovaná forma)0/10 [HS]2Z2
NYBA154Sociologie konfliktu2/0KZ
ZYMH132Sociologie konfliktu, války a terorismu (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk
YMH146Historická sociologie světové politiky a mezinárodních vztahů (kombinovaná forma)10/0 [HS]6Zk2
ZYMH130Historická sociologie světové politiky (kombinovaná forma)10/0 [HS]Zk

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 8

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 104

Tato hodnota činí 87% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)