YBSHVK12 - STUDIUM HUMANITNÍ VZDĚLANOSTI kombinovaní 2012

Fakulta

Fakulta humanitních studií

Typ studijního programu

bakalářské

Forma

kombinovaná

Studijní program

Humanitní studia

Studijní obor

Studium humanitní vzdělanosti

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Zkouška z humanitní vzdělanosti
  2. Obhajoba bakalářské práce

Předepsané pořadí skládání částí státní závěrečné zkoušky

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 180

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YBQL001ZILetní škola pro posluchače kombinovaného studia0/02Z1
ZYBQL002ZILetní škola pro posluchače prezenčního studia0/0Z
YBF019Proseminář k interpretaci textu (kombinované studium)0/22KZ1
ZYBF001Proseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF002Proseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF003Proseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF015Proseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1000CIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1000LIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1000ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1001LIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1001ZIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1002ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1003LIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1003ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1004LIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1004ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1005ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1006ZIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1007ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1008LIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1008ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1009ZIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1010LIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1010ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1011ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1012LIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1012ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1013LIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1013ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1015ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1016ZIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1017ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1018ZIFilosofický proseminář0/0KZ
ZYBF1019ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1020ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBF1021ZIProseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYBZF01Proseminář k interpretaci textu0/2KZ
ZYF006BS00Filozofický proseminář0/0KZ
ZYF006BS000Filosofický proseminář0/0KZ
ZYF007BS00Filozofický proseminář0/0KZ
ZYF164BS00Filosofický proseminář0/0KZ
ZYF165BS00Filosofický proseminář0/0KZ
ZYF166BS00Filosofický proseminář0/0KZ
ZYF169BS00Filozofický proseminář0/0KZ
ZYF218BS00Filosofický proseminář0/0KZ
ZYF222BS00Filosofický proseminář0/0KZ
YBZB71000Reference - AJ0/02Zk1
ZYBZB72000Reference - NJ0/0Zk
ZYBZB73000Reference - FJ0/0Zk
ZYBZB74000Reference - ŠJ0/0KZ
YBZB81000Rozprava - AJ0/02Zk1
ZYBZB82000Rozprava - NJ0/0Zk
ZYBZB83000Rozprava - FJ0/0Zk
ZYBZB84000Rozprava - ŠJ0/0KZ
YBARA00EISoustředění k Úvodu do antropologie0/22Z1
ZYS009BE00Soustředění k Úvodu do antropologie0/0KZ
YBARE00EISoustředění k Úvodu do ekonomie0/11 [HS]2Z1
ZYS008BE00Soustředění k Úvodu do ekonomie0/0KZ
YBF0000BISoustředění k Úvodu do filosofie0/8 [HS]2Z1
ZYF338BE00Soustředění k Úvodu do filosofie0/0KZ
YBHAA30BISoustředění k Úvodu do historie0/22Z1
ZYH012B20ISoustředění k Úvodu do historie0/0KZ
ZYH017EE00Soustředění k Úvodu do historie (pro kombinované studium)0/0KZ
ZYH017E100Soustředění k Úvodu do historie (pro kombinované studium)0/0KZ
YBARP00EISoustředění k Úvodu do psychologie0/11 [HS]2Z1
ZYS006BE00Soustředění k Úvodu do psychologie0/0KZ
YBARS00EISoustředění k Úvodu do sociologie0/11 [HS]2Z1
ZYS007BE00Soustředění k Úvodu do sociologie0/0KZ
YBZB40000Úvod do antropologie2/05Zk1
YBZB10000Úvod do ekonomie2/05Zk1
YBZB60000Úvod do filosofie0/05Zk1
YBZB50000Úvod do historie2/05Zk1
YBZB20000Úvod do psychologie2/05Zk1
YBZB30000Úvod do sociologie2/05Zk1
YBZA20000Filosofická antropologie0/010Zk2
PYBZB60000Úvod do filosofie0/0Zk
YBZA10000Ověření jazykové kompetence0/010Zk2
YBZR02EISoustředění k souborné zkoušce Filosofická antropologie0/8 [HS]5Z2
ZYF047EE00Soustředění k SAFM pro kombinované studium0/0KZ
YBJ026Soustředění ke skeletovému překladu pro posluchače kombinovaného studia0/25Z2
ZYBJ2007LISoustředění ke skeletovému překladu pro posluchače kombinovaného studia0/0KZ
ZYK401EE0ISoustředění ke skeletovému překladu pro posluchače kombinovaného studia0/0KZ
ZYK401EE00Soustředění ke skeletovému překladu pro posluchače kombinovaného studia0/0KZ
ZYK405EE00Soustředění ke skeletovému překladu pro posluchače kombinovaného studia0/0KZ
YBZA30000Evropské dějiny v kontextech0/010Zk3
YBZA50000Příprava bakalářské práce0/020Z3
YBZR01EISoustředění k souborné zkoušce Evropské dějiny v kontextech0/11 [HS]5Z3
ZYH017E200Soustředění k souborné zkoušce Evropské dějiny v kontextech (pro kombinované studium)0/0KZ
YBA033Soustředění k souborné zkoušce Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě0/25Z3
ZYBZR00EISoustředění k souborné zkoušce Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě0/0KZ
YBZA40000Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě0/010Zk3

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 130

Povinně volitelné předměty

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 24

Počty kreditů

Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 154

Tato hodnota činí 86% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky

Maximální procento kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 90 (z parametrů fakulty)