YMG02 - GENDEROVÁ STUDIA prezenční AKTUÁLNÍ

Části státní závěrečné zkoušky

  1. Obhajoba diplomové práce
  2. Feministické teorie, metody a aplikovaný výzkum

Poslední část státní závěrečné zkoušky

Počet kreditů nutných pro konání: 120

Povinné předměty

kódnázev předměturozsah předmětupočet kreditůzakončenídop. roč.Korekvizity, Prerekvizity, Neslučitelnosti a Záměnnosti
YMG15PSLIDiplomní seminář I.0/25KZ1
YMG32VPZIFeministická etika5/0 [HS]2Zk1
KYMG32VSZIFeministická etika - seminář0/5 [HS]KZ
YMG32VSZIFeministická etika - seminář0/5 [HS]3KZ1
KYMG32VPZIFeministická etika5/0 [HS]Zk
YMG46PPZIFeministická kulturní studia2/02Zk1
KYMG46PSZIFeministická kulturní studia - seminář0/2KZ
YMG46PSZIFeministická kulturní studia - seminář0/23KZ1
KYMG46PPZIFeministická kulturní studia2/0Zk
YMG45PPZIFeministické teorie2/02Zk1
KYMG45PSZIFeministické teorie - seminář0/2KZ
ZYMG04PEG0Feministické teorie I0/0KZ
ZYMG04PPZIFeministické teorie I0/0KZ
ZYMG54PPZIFeministické teorie (pro kombinované studium)5/0 [HS]Zk
YMG45PSZIFeministické teorie - seminář0/23KZ1
ZYMG04PSG0Feministické teorie I - seminář0/0KZ
ZYMG04PSZIFeministické teorie I - seminář0/0KZ
YMG13PPZIGender, sexualita a politika identity2/02Zk1
KYMG13PSZIGender, sexualita a politika identity - seminář0/2KZ
YMG13PSZIGender, sexualita a politika identity - seminář0/23KZ1
YMG08PPZIMetodologické přístupy v genderových studiích2/02Zk1
KYMG08PSZIMetodologické přístupy v genderových studiích - seminář0/2KZ
ZYMG08PEG0Metodologické přístupy v genderových studiích0/0KZ
ZYMG98PPZIMetodologické přístupy v genderových studiích (pro kombinované studium)5/0 [HS]Zk
YMG08PSZIMetodologické přístupy v genderových studiích - seminář0/23KZ1
ZYMG08PSG0Metodologické přístupy v genderových studiích - seminář0/0KZ
YMG07PPZIStylistika, argumentace a literární teorie2/02Zk1
KYMG07PCZIStylistika, argumentace a literární teorie - seminář0/2KZ
YMG07PCZIStylistika, argumentace a literární teorie - seminář0/23KZ1
YMG02PPZITransformace intimity jako součást modernizačních procesů5/0 [HS]2Zk1
KYMG02PSZITransformace intimity jako součást modernizačních procesů - seminář0/5 [HS]KZ
ZYMG02PEG0Transformace intimity jako součást modernizačních procesů0/0KZ
YMG02PSZITransformace intimity jako součást modernizačních procesů - seminář0/5 [HS]3KZ1
ZYMG02PSG0Transformace intimity jako součást modernizačních procesů - seminář0/0KZ
YMG01PPLIZákladní pojmy sociální filozofie a filozofie dějin5/0 [HS]2Zk1
KYMG01PSLIZákladní pojmy sociální filozofie a filozofie dějin - seminář0/5 [HS]KZ
YMG01PSLIZákladní pojmy sociální filozofie a filozofie dějin - seminář0/5 [HS]3KZ1
YMG15PSZIDiplomní seminář II.0/25KZ2
YMG55PSLIDiplomní seminář III. - příprava diplomové práce0/210KZ2
KYMG15PSZIDiplomní seminář II.0/2KZ

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 60

Povinně volitelné předměty

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 48