Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail programu CŽV

  Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení (3963)

  Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení
  Program CŽV - zájmový
  Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
  prezenční
  čeština
  Kurz je obsahově koncipován jako příprava ke studiu a přijímací zkoušce bakalářského programu oboru andragogika a personální řízení. Účastníci kurzu budou informováni o oborovém zaměření studia na katedře a seznámeni se zaměřením přijímací zkoušky. Pozornost bude v kurzu zaměřena na oblast studijních předpokladů, širší společenskovědní a základní oborové znalosti. Důraz bude kladen zejména na poznatky ze sociologie, psychologie a pedagogiky. Oborová - odborná část obsahu kurzu bude orientována na oblast andragogiky a personálního řízení. V oblasti andragogiky budou účastníkům prezentovány poznatky o povaze vzdělávání a učení se dospělých a jejich souvislostech, o didaktice dospělých a vzdělávání a rozvoji lidí v kontextu práce. V rámci personálního řízení budou akcentována především témata vztahující se k vývoji řízení lidí, jeho současným koncepcím a k realizaci personálních aktivit.
  Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení
  ne
  žádné
  • sbalit rozbalit
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
  • sbalit rozbalit
   PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
   Katedra andragogiky a personálního řízení
   Katedra andragogiky a personálního řízení
  • sbalit rozbalit
   2017/2018
   zimní
   1
   40 (v hodinách celkem)
   28.1.2018
  • sbalit rozbalit
   4598 Kč / kurz
   základní
  • sbalit rozbalit
   martin.kopecky@ff.cuni.cz
   PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
   martin.kopecky@ff.cuni.cz
   221619605
   23.01.2018