Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail programu CŽV

  Tvůrčí psaní: poezie (3937)

  Tvůrčí psaní: poezie
  Program CŽV - zájmový
  Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
  prezenční
  čeština
  Kurz bude věnován psaní básní a uvažování o procesu vzniku a recepce básně od podnětu k psaní až po veřejnou prezentaci, následnou kritiku a její autorské vyhodnocení. Pracovat budeme jak s vybranými příklady světové poezie, tak především s básněmi účastníků, kteří budou mít příležitost uvést své vlastní básně, reagovat na podněty, zdokonalit svou básnickou techniku a prohloubit uvažování o básni z hlediska celého procesu jejího vzniku a přijetí. Výsledkem kurzu by měla být jedna nebo více nových nebo přepracovaných básní a kratší komentář k nim. Lektorem kurzu je Josef Hrdlička.
  Tvůrčí psaní: poezie
  říjen 2017 - duben 2018
  nejsou stanoveny
  • sbalit rozbalit
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
  • sbalit rozbalit
   Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
   Ústav české literatury a komparatistiky
   Ústav české literatury a komparatistiky
  • sbalit rozbalit
   2017/2018
   zimní
   1
   32 (v hodinách celkem)
  • sbalit rozbalit
   0 Kč / kurz
   5700 Kč
   Poplatek za přihlášku = cena programu.
   Cena pro studenty Filozofické fakulty je 3900 Kč, před odesláním platby kontaktujte MgA. Zuzanu Pomykalovou (zuzana.pomykalova@ff.cuni.cz).
   základní
  • sbalit rozbalit
   Výhradně elektronicky přes studijní informační systém
   Mgr. Ivan Kafka
   ivan.kafka@ff.cuni.cz
   221 619 232
   06.10.2017