Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Přijímací řízení

  Obory

  Zájemci o studium na UK si mohou pomocí tlačítka Obory vyhledat jednotlivé obory, které je možné na Univerzitě Karlově v Praze studovat. Čtyři měsíce před uplynutím termínu pro podání přihlášek jsou u jednotlivých oborů zveřejněny také podmínky přijímacího řízení. V těchto podmínkách uchazeči naleznou, kromě informací o konání přijímacích zkoušek, o jejich obsahu či o výši poplatků, i konkrétní termíny konání Dnů otevřených dveří jednotlivých fakult.

  Programy CŽV

  Tlačítkem Programy CŽV je možné vyhledávat v široké nabídce programů CŽV připravených jednotlivými fakultami, ale i dalšími součástmi UK. Nabídka zahrnuje krátko- i dlouhodobé programy (např. také přípravné programy ke studiu na UK). Programy CŽV se dělí se na dvě základní kategorie: zájmové a orientované na výkon povolání.

  Založení nové přihlášky

  Podání elektronické přihlášky ke studiu je možné prostřednictvím tlačítka Založení nové přihlášky.
  Před podáním elektronické přihlášky budete vyzváni k zaregistrování prostřednictvím registračního e-mailu. Tento registrační e-mail Vám bude sloužit k přihlašování po celou dobu průběhu přijímacího řízení.
  Registraci uchazeče o studium lze také provést prostřednictvím tlačítka "Přihlásit", které je umístěno vpravo nahoře.

  Než začnete vyplňovat přihlášku, přečtěte si nejprve nápovědu.

  Seznam oborů, na které lze podat přihlášku po 29.2. 2016 naleznete zde