PředmětyPředměty(verze: 804)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Informační technologie - NUIN014
Anglický název: Information Technologies
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ksvi.mff.cuni.cz/~dvorak/vyuka/NUIN014/
Garant: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Anotace -
Poslední úprava: G_I (31.05.2006)

Cílem předmětu je podat přehled různých aspektů informačních technologií s důrazem především na to, jak se odrážejí ve výuce na středních školách.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. (03.10.2015)

M. Doob, Jemný úvod do TEXu, Československé sdružení uživatelů TEXu, Praha, 1993.

J. Katz, Y. Lindell, Introduction to Modern Cryptography, Chapman & Hall/CRC, 2nd ed., 2014.

B. Liu, Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data, 2nd ed., Springer, 2011.

H. Kopka, P. W. Daly, LaTeX : podrobný průvodce, Computer Press, Brno, 2004.

G. Navarro, M. Raffinot, Flexible Pattern Matching in Strings: Practical On-Line Search Algorithms for Texts and Biological Sequences, Cambridge University Press, 2007.

C. Wootton, A practical guide to video and audio compression, Focal Press, Burlington, 2005.

Sylabus -
Poslední úprava: DVORAK (23.05.2007)

Teoretické, praktické i didaktické aspekty informačních technologií, např.

Internet a WWW stránky,

metody vyhledávání a zpracování informace,

zpracování zvuku, obrazu a videa,

elektronická sazba dokumentů,

programování mobilních telefonů,

robotika a umělá inteligence.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK