PředmětyPředměty(verze: 797)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Algoritmy nelineární optimalizace - NOPT008
Anglický název: Nonlinear Optimisation Algorithms
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ing. David Hartman, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Optimalizace
Anotace -
Poslední úprava: ()

Základní algoritmy pro řešení úloh nelineární optimalizace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KAM (20.04.2008)

Studenti se seznámí se základy elementární teorie čísel a zvládnou její základní techniky.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Lukšan,L.: Numerické metody pro nepodmíněnou optimalizaci, Report c.590, UIVT AV ČR, Praha 1994

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Libuše Grygarová, DrSc. (06.04.2007)

This course, which presupposes some preliminary knowledge of nonlinear optimization

theory, is focused on algorithms for solving both constrained and unconstrained nonlinear

optimization problems.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK