PředmětyPředměty(verze: 804)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Programování 1 - NMIN101
Anglický název: Programming 1
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NPRM044
Záměnnost : NPRM044
Je korekvizitou pro: NMIN161, NMIN201, NMIN102
Je neslučitelnost pro: NPRG030
Anotace -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška pro 1. ročník bakalářského studia matematiky. Obsahem kursu jsou základy programování v jazyce Pascal a základní otázky z oblasti návrhu algoritmů a tvorby programů.
Literatura
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

 • P.Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995
 • P.Satrapa: Pascal pro zelenáče, Neokortex Praha 2000
 • N.Wirth: Algorithms + Data Structures = Programs , Prentice Hall Englewood Cliffsů; New Jersey 1975
 • slovenský překlad N. Wirth: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, Bratislava 1989

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

1. Práce na PC v Borland Pascalu
integrované prostředí Turbo Pascalu, ladící prostředky

2. Jazyk Pascal
 • algoritmus, správnost, vstupní a výstupní data, efektivita
 • program, programovací jazyk, chyby v programu, ladění
 • proměnná, konstanta
 • číselné typy, char, boolean, výčtový typ, interval
 • stavba výrazu a jeho vyhodnocení
 • základní příkazy v Pascalu (:=, if, while, repeat, složený)
 • hierarchická stavba příkazů, struktura programu
 • pole, for-cyklus, záznam, with, množina
 • znakový řetězec v Turbo Pascalu
 • procedury a funkce, parametry, lokalita, rekurze
 • práce se soubory v Turbo Pascalu
 • unity, návrh programu shora dolů
 • unit Crt v Turbo Pascalu

3. Algoritmy a programování

 • Eukleidův algoritmus
 • Eratosthenovo síto
 • Hornerovo schéma
 • reprezentace dlouhých čísel v poli
 • vyhledávání v poli (sekvenční, binární, zarážka)
 • operace s maticemi
 • rekurze a možnosti jejího využití
 • metoda "rozděl a panuj"
 • prohledávání do hloubky (backtracking)
 • prohledávání do šířky (algoritmus "vlny")
 • časová a paměťová složitost a algoritmů, programů a problémů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK