PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Galaktická a extragalaktická astronomie II - NAST004
Anglický název: Galactic and Extragalactic Astronomy II
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D.
RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_AUUK (30.03.2015)

Přednáška je věnována základním teoriím dynamiky hvězdných soustav, a to jak na úrovni galaxií, tak i na škále hvězdokup.
Literatura -
Poslední úprava: T_AUUK (30.03.2015)

J. Binney, and S. Tremaine, Galactic Dynamics, Princeton Series in Astrophysics, Princeton Univ Press, New Jersey, 1987

G. Gilmore, I.R. King, and P.C. van der Kruit, The Milky Way of our Galaxy, University Science Books, Mill Valley, California, 1989

Metody výuky
Poslední úprava: T_AUUK (31.03.2008)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: T_AUUK (30.03.2015)

Prehled galaxií

morfologie, prícky a prstence; klasifikace dle Hubblea a de Vaucouleurse

Dynamika galaxií

epicyklická aproximace; dynamika v poli prícky; Lindbladovy rezonance; výmena

momentu hybnosti na Lindbladových rezonancích a korotaci

Teorie spirálních hustotních vln

Jeansova gravitacní nestabilita; nestability v rotujících systémech;

nestability ve dvourozmerných systémech - Toomreho kritérium; teorie Lina a Shu

Dynamika hvezdokup

relaxacní cas; dynamické trení; viriálový teorém; gravotermální katastrofa;

Jeansuv teorém; polytropické modely hvezdokup (Plummerova sféra, izotermální

sféra); Fokkerova-Planckova aproximace; Rosenbluthovy potenciály; relaxacní

procesy v systémech s dominantní cernou dírou - Bahcalovo-Wolfovo rozdelení;

rezonancní relaxace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK