PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
M.A. Thesis Seminar I (IMESS) - JMMZ019
Anglický název: M.A. Thesis Seminar I (IMESS)
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2016
Semestr: zimní
Body: 15
E-Kredity: 15
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEM001
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Je prerekvizitou pro: JMMZ020
Anotace - angličtina
Poslední úprava: VYKOUKAL (04.10.2012)

The course is basically seminar devoted to creative process of dissertation designing.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: VYKOUKAL (04.10.2012)

The main aim of the course is to discuss and successfully design MA dissertation.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: VYKOUKAL (04.10.2012)

Presentation of dissertation project.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: VYKOUKAL (04.10.2012)

Seminar aims at discussion and a multiple feedback for each projects presentation, lecturer summarizes the outcomes of discussion and proposes corrections and improvements, if necessary.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: VYKOUKAL (04.10.2012)

Project presentation.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.11.2016)

 

Schedule for MA Thesis Seminar:

05 October IMESS: info meeting

19 October - Roland Arbesleitner, Lei Tan

02 November - Marie Bettine Schwarz, Miroslava Masarikova

16 November - Navraj Gata-Aura, Marta Zakrzewska

30 November - Anja Köthe

 

Presentation: two presentations per seminar, each presentation 20 minutes + 20 minutes discussion, presenation should be sent Sunday before the seminar

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK