PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny a kultura II - ATA30010
Anglický název: History and Culture II
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Vyučující: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Záměnnost : ATA200007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Karla Hurníková (31.10.2016)

Anotace, sylabus a literatura semestrového kurzu pro studenty
angličtiny na Ústavu translatologie FF UK a další zájemce (Iberoamerikanisté, historici atd.)

Dějiny a kultura II. The history and culture II. The History of the United States.
Dějiny Spojených států, Opatrný
Cca 7 dvouhodinových přednášek, zakončeno zkouškou společnou se seminářem dr. Kalivodové.


Kurz poskytuje základní vědomosti o americké historii a vývoji společnosti na území dnešních Spojených států
od konce 16. století do začátku století jedenadvacátého včetně stručného přehledu literatury k této problematice
a informace o historii zájmu o americké dějiny v České republice a kontaktech střední Evropy a USA, zejména v
podobě emigrace v 19. a 20. století. Při přednáškách i zkouškách bude kladen důraz na tematické okruhy uvedené
níže.

1. Amerikanistika jako vědní obor. Růst zájmu o Spojené státy po americké válce za nezávislost. Americká
společnost jako Evropa za mořem. Alexis de Tocqueville. Vystěhovalectví v 19. století. Teorie melting
potu. Americká společnost a historie v díle J.F. Turnera. Ch. Beard jako představitel klasické americké
historiografie. Rasové a minoritní skupiny v americké historiografii. Gender Studies. Česká společnost a Spojené
státy. Augustin Heřman, Perishové, Dignowity, Paclt, osmačtyřicátníci - Náprstek, počátky masové emigrace,
Čechoameričané do první světové války, kvótový systém poloviny dvacátých let. Emigrace druhé světové války a
roku 1948. Americká historie v české vědě - Jakub Malý, Josef Polišenský, Petr Mareš, Jan Navrátil, Svatava
Raková.

2. Evropský zájem o Asii. Pyrenejská priorita. Anglický podíl na výzkumných plavbách - Cabotové.
Anglicko-španělské nepřátelství. Piráti - Francis Drake. Walter Raleight a kolonie Roanoke. Osídlení zálivu
Chesapeake – Virginie a Maryland. Nová Anglie a otcové poutníci. Nový Amsterodam a konflikt s Holanďany.
Pennsylvanie a Delaware. Anglický koloniální systém a samospráva . Vztah k Indiánům. Uvědomování
jednoty. Předpoklady revoluce. Zájem na dalším postupu na západ. Konflikt s Francií. Evropské souvislosti.
Indiánská válka.Washington a zkušenosti osadníků s evropským válčením. Změna poměrů v Americe. Nové
daně. Zákon o kolkovném. Protesty v koloniích. Radikalizace názorů a její ideové pozadí. Bostonské pití čaje.
Kontinentální kongres. Vyhlášení nezávislosti.

3. Vznik Spojených států. Defenziva stoupenců nezávislosti. Silné pozice loayalistů. Saratoga. Vstup Francie a
Španělska do války. Boje na hranici. Jih. Yorktown. Pařížský mír. Články konfederace. Konfederační pořádek.
Problém dluhů a ekonomický rozvrat. Shaysovo povstání Volání. po silnější vládě. Nová ústava. Federalisté a
listina práv člověka. Upevnění Unie. Zahraniční úspěchy v podobě Jayovy a Pickneyovy smlouvy. Válka s
Francií. Domácí krize. Koupě Louisiany. Válka s Britanií 1812-1814. Hospodářská expanze. Územní rozmach.
Texas. Manifest Destiny. Válka s Mexikem. Transcendentalismus. Zájem o Střední Ameriku a Karibskou oblast.
Růst napětí Sever-Jih. Vznik republikánské strany.

4. Občanská válka. Otrokářství v USA. Abolicionismus. Volby 1860. Vyhlášení Konfederace. Fort Sumter. Situace
na Severu a na Jihu. Homestead Act. Zrušení otroctví. Vicksburg a Gettysburg. Námořní blokáda a mezinárodní
vztahy. Defenziva Konfederace. Konec války a její politické a hospodářské výsledky. Rekonstrukce. Vnitřní
migrace. Masové Přistěhovalectví. Komunikační síť. Krize 1873 a vznik velkých společností. Carnegie,
Morgan, Rockefeller.
Otevření Západu. Poslední indiánské války. Průmyslový a zemědělský rozvoj. Technický pokrok a vynálezy.
Rozmach kultury. Bret Harte a Mark Twain. Změny v americkém tisku. Na cestě do společnosti velmocí. Přízrak
hospodářské a společenské krize. Růst dělnickéhop hnutí, anarchismus, sociální darwinismus. Hledání nových
cest - Turner, Strong, Mahan.

5. Španělsko-americká válka. Plattův dodatek jako program omezené suverenity. Politika velkého klacku.
Panamská "revoluce". První hospodářskou mocností světa. Pragmatismus. Stavba panamského průplavu. Účast
na světové politice. Taftova doktrina. Odborové hnutí. Protitrustové zákony. Vstup do první světové války. Wilsonův
plán Společnosti národů. Komunismus a nový izolacionismus. Zlatá dvacátá léta. Nový typ civilizace --
automobilismus, film, rozhlas, jazz. Černý pátek. Velká krize ve finanční sféře, průmyslu a zemědělství,
nezaměstanost a její sociální důsledky, hledání východisek, New Deal. Politika dobrého sousedství. Mezinárodní
situace. Tichomoří a Japonsko. Vztah k válce v Evropě

6. Japonský útok na Pearl Harbor. Vstup do války. Válka a americká společnost. Přechod na válečnou výrobu.
Válka v Tichomoří - Midway. Válka v Evropě. Atomové zbraně. Jalta a Postupim. Napětí mezi vítězi a zhoršování
mezinárodní situace. Studená válka. Korejská válka. Neklid na americkém kontinentě - guatemalská a bolivijská
revoluce. Změna strategických poměrů. Kubánská revoluce a Spojenectví pro pokrok. Kennedy a Profily odvahy.
Společenské změny v USA. Boj za odstranění rasové segregace. Černá moc. Nové technologie. Vesmírný
výzkum.
22. Vietnamský debakl. Nové hodnoty. Konec melting potu a amerického snu: Feminismus.
Menšiny.Opoziční kultura. Homosexuálové. Political Correctness. Vláda sedmé velmoci. Watergate. Carterova
defenziva. Irán.

7. Návrat republikánů. Relativní ústup na světové ekonomické scéně: západní Evropa, Japonsko, Korea
novými "nepřáteli". Nicaragua a občanská válka ve střední Americe. Uzbrojení SSSR. 1989. Válka v zálivu.
Clinton jako nový fenomén americké skutečnosti. Krize politiky a společnosti. NAFTA. Globalizace ekonomiky a
kultury. 11. září. Irák. Krize 2008. Obamova Amerika. Nová nebezpečí a konec snu o "Americké světě"?Povinná literatura:
Jean-Pierre Fichou, Civilizace USA, Victoria Publishing, Praha
1995
J. Opatrný, Amerika v proměnách staletí,LIBRI, Praha 1998
J. Opatrný S. Raková, USA, LIBRI, Praha 2003
J. Polišenský, Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky
I., Universita Karlova 1992
S. Raková, Americká ústava 1787, Praha 1991
S. Raková, Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém
světě. LIBRI, Praha 1998
G. B. Tindall, D. E. Shi, Dějiny států USA, Praha 1994
A.Tocqueville, Demokracie v Americe, I-II, Praha 1992

Doporučená literatura:

B. Bailyn, The Peopeling of British North America, 1986
J.K. Bauer, The Mexican War, 1846-1848, 1974
R. Billington, Westward Expansion, 1982 (5. vyd.)
G. Dangerfield, The Awakening of American Nationalism, 1815-1828,
1965
J. A. Garraty, The New Commenwealth, 1877-1890, 1968
E. W. Hawley, The Great War and the Search for a Modern Order: A
History of the American People and Their Institutions, 1917-1933,
1979
G. C. Herring, America´s Longest War: United States and Vietnam,
1950-1975, 1979
G. Kolko, The Limits of Power, The World and United States
Foreigen Policy, 1945-1954, 1972
W.LaFeber, The New Empire: An Interpretation of American
Expansion, 1860-1898, 1963
J. McPherson, Battle Cry of Freedom: The Civil War Era, 1988
R. Middlekauf, The Glorious Cause: The American Revolution,
1763-1789, 1982
S. E. Morison, The European Discovery of America: The Northern
Voyages, A.D. 1492-1600, 1971
G. E. Mowry, The Era of Theodore Roosevelt, 1900-1912, 1958
J. Opatrný, Válka Severu proti Jihu, Mladá fronta, LIBRI, Praha
1998
J. Opatrný, Kde leží indiánská zem, Brána, Praha 1990
J. Opatrný, Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, LIBRI, Praha 2000
S. Rysková, Martin Luther King, Praha 1988
P. Schäfer, Presidenti USA, Mladá fronta, Praha 1995
A. M. Schlessinger, Jr. The Age of Roosevelt, I-III, 1957-1960
D. M. Smith, The Great Departure: The Unitede States in World War
I, 1914-1920, 1965

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. (07.10.2012)

Conditions of attending the course for credits: 75%  presence and active participation in the course based on reading according to instructions; 10-minute oral presentation on one of the assigned topics in classes 11.-13.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. (07.10.2012)

Základní literatura:

 

Primární zdroje (viz sylabus)

O’Brien, T., Making the Americas, New Mexico University Press 2007

Opatrný, J., Amerika v proměnách staletí, LIBRI, Praha 1998

Opatrný, J., S. Raková, USA, LIBRI, Praha 2003

Tindall, G. B., Shi, D.E., Dějiny států USA, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1994

Cunliffe, M. The Literature of the United States. Reprint. Penguin Books: London, 1991.

Inge, M. T. A Nineteenth-Century American Reader. USAI 1987

Kerber, L. K., Kessler-Harris, A., Kish Sklar, K. U. S. History as Women´s History. Chapel Hill and London, Univ. of North Carolina Press, 1995

Lemay, A. L. (ed.) An Early American Reader. USAI 1991

Marcus G., Sollors, W. (eds.) A New Literary History of America. Harvard: Harvard Univ. Press, 2009.

Takaki, R., A Different Mirror. A History of Multicultural America. Boston-N.Y.-London, Little, Brown and Co., 1993

Zinn, H. A People’s History of the United States. HarperCollins, 2003

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. (07.10.2012)

The course consisting of the lecture part given by Prof. Opatrný and this seminar part taught by dr. Kalivodová is concluded by a twofold exam which consists in a short written test examining topics covered by dr. Kalivodová and another part specified by Prof. Opatrný. The two parts are assessed by one grade.

The short written test will require the knowledge of texts assigned for reading in the seminar course (primary sources), and their contexts and interpretation  which are the program of the seminar. The reading of historical and literary historical literature (see "Literatura") may help consolidate the knowledge of primary sources.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. (07.10.2012)

Abbreviations used in the syllabus:

EAR - Early American Reader, ed. J.A. Leo Lamay, (publ. by USIA,  Washington D.C. 1988)

 19CAR - 19th c. American Reader, ed. T. Inge (publ. by USIA,  Washington D.C. 1988)

The Makings of America..., vol. I - D. C. Heath and Co.: The Makings of America: The United States and the World. Vol. II: To 1865. Lexington, D. C. Heath and Co. 1993.

Basic Readings in US Democracy - Melvin I. Urofsky, Basic Readings in US Democracy, Washington D.C.: United States Information Agency, 1995

Heath; Norton - Heath and Norton Anthologies of American Literature

Ant. - J. Jařab, E. Masnerová, R. Nenadál: Antologie americké literatury, Praha, SPN 1985.

 

1. Puritanism in New England. William Bradford: Of Plymouth Plantation (selection: In Ant.);  Ann Bradstreet: "On My Dear Grandchild Simon Bradstreet, Who Died on 16 November 1669" In: Early American Reader/EAR: 228-229). /2./

 

2. Melting pot - and salad bowl. Hector St. John de Crèvecoeur: "What Is an American?" (essay, In: Heath, Norton Anthology of Amer. Lit., EAR) /1./

 

3. Development towards the statehood and rationalist influence upon the society as represented by Benjamin Franklin: "The Speech of Sidi Mehemet Ibraham" (In: EAR) /1.-4./

 

4. Beginning literary reflections upon American society. W. Irving: "Rip Van Winkle" (story,In: EAR, and other anthologies /2.-3./

 

5. Contemporary multicuturalism and its limits. Joy Luck Club - film based on Amy Tan´s novel. Reading extracts form Amy Tan, Joy Luck Club, 1989- to be specified. /6./

 

6. Discussion of Joy Luck Club - film and book (on the basis of selections).

 

7. The Declaration of Independence, The Declarations of Sentiments (The Declaration of Independence In: The Makings of America..., vol. I.; In EAR. Read The Declaration of Sentiments from a meeting in Seneca Falls, 1848 (one of the first texts of American feminism; notice the signatures and the name of Frederick Douglass among them) and The Declaration of Sentiments, composed by leading abolitionist William Lloyd Garrison in 1833, as evidence of how the Declaration of Independence truly shaped the political and social thought of those in the opposition to the mainstream policies. In Basic Readings in US Democracy, ON RESERVE WITH THE LIBRARIAN /2., 4./

 

8. A vein of American romanticism: transcendentalism. H.D. Thoreau: "Resistance to Civil Government" (In: Heath Anthology of American Literature; in: 19CAR as "On Civil Disobedience"). /3., 4./

 

9. The West. Bret Harte: "The Outcasts of Poker Flat" (In: 19CAR: 504-510) /3., 4./

 

10. The South. William Faulkner: "Rose for Emily" (a short story, In: Ant.) /4./

 

11. - 13. Students´ 10-minute presentations, in English, on chosen texts:  Alice Walker, The Color Purple, 1982; Anzia Yezierska,  Bread Givers, 1925;  Ivan Dubovický, Češi v Americe (Used as a basis for research);  Dave Eggers, Zeitoun, 2010. Focus of presentations: African American experience and perspective; immigration to the US, American multiculturalism and its limits, The US after 9/11.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK