PředmětyPředměty(verze: 797)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Objektově orientované programování - NMIN201
Anglický název: Object oriented programming
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Korekvizity : NMIN101, NMIN102
Neslučitelnost : NPRG031, NPRM049
Záměnnost : NPRG031, NPRM049
Je neslučitelnost pro: NPRG031
Anotace -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)

Povinný předmět bakalářského oboru MMIB, navazuje na NMIN101-102. Obsahem výuky je jazyk C# a jeho vlastnosti, objektový návrh programů, základy objektového programování a práce v současných vývojových prostředích. Posluchači se seznámí s postupy a technikami užívanými při tvorbě programů a prakticky si vyzkoušejí vytváření rozsáhlejších programů včetně grafického rozhraní.
Literatura
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

M. Virius: C# pro zelenáče, Neocortex Praha, 2002

E. Gunnerson: Začínáme programovat v C#, Computer Press Praha 2001

J. Kent: Visual C# 2005 bez předchozích znalostí, Computer Press Brno 2007

Jesse Liberty, Donald Xie: Programming C# 3.0, Fifth Edition, O'Reilly Media, Inc., 2007.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)

Objekty, objektové programování, základní prostředky jazyka C#, princip práce ve vývojovém prostředí, událostmi řízené programování, tvorba konzolových a základy tvorby formulářových aplikací, diskrétní simulace, základní představení některých dalších jazyků z rodiny jazyka C.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK