PředmětyPředměty(verze: 797)
Předmět, akademický rok 2007/2008
   Přihlásit přes CAS
Informatika a kognitivní vědy I - NAIL087
Anglický název: Computer and Cognitive Sciences I
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007 do 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Je korekvizitou pro: NAIL088
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (18.04.2016)

Dvousemestrální přednáška souhrnně podává úvod do výpočetních neurověd a kognitivní psychologie. Budeme studovat skutečné neuronové sítě na úrovni synapse, neuronu, i celých neuronálních okruhů a zároveň sledovat, co o dané oblasti říká psychologie. Dílčím cílem kurzu je naučit studenty orientovat se v odborné literatuře z oblasti kognitivních věd. Cvičení se bude týkat zejména výpočetního modelování neurálních systémů, jeho součástí ale je i absolvování kognitivně-psychologického experimentu. V prvním semestru bude zvláštní zřetel kladen na mechanismy vnímání.
Literatura
Poslední úprava: T_KSVI (26.03.2007)

Literatura:

Neuroscience: Exploring the Brain (Hardcover)

by Mark F Bear (Author), Barry Connors (Author), Michael Paradiso (Author); Lippincott Williams & Wilkins

Mechanisms of Memory: J. David Sweatt; Elsevier

Fundamentals of Computational Neuroscience by Thomas Trappenberg (Author); Oxford University Press

Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems by Peter Dayan (Author), L. F. Abbott (Author); The MIT Press

Sternberg, R. J.: Kognitivní psychologie; Portál

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSVI (04.05.2015)

1) Živý neuron: akční potenciál, synapse, neurotransmitery, iontové kanály, výpočetní modely spiking-neuronu (Leaky integrate & fire, Hodgkin & Huxley, Izhikevich), kódování informace neurony

2) Neuroanatomie: základní přehled (kde najdeme visuální kortex, co jsou to basální ganglia,...)

3) Zrakový systém: percepční teorie z hlediska psychologie a neurobiologie, souvislosti s mechanismy strojového vidění, výpočetní modely zrakového systému, pozornost

4) Architektura neokortexu, kortikální sloupce

5) Metodiky vedení experimentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK